Hoppa till sidans innehåll

Huvudstyelsens verksamhetberättelse 2019


 

 

Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse 2019  

Föreningen Bjursås Idrottsklubbs Styrelse  

 

Styrelsen (utgör även arbetsutskott) 

Ordförande - Stefan Tansbo t.o.m. årsmötet 2019 

Pernilla Sjörén  

Sekreterare - Karin Frodig  

Kassör - Lina Hag t.o.m årsmötet 2019 

               Anneli Johansson 

Ledamöter - Anna Rogströmt.o.m årsmötet 2019,  

               Mikael Skansgård, Anna Strand  

                Torbjörn Eliasson 

 

Av styrelsens ledamöter är i tur att avgå: Pernilla Sjörén, Torbjörn Eliasson, Anna Strand, Karin Frodig, Mikael Skansgård och Anneli Johansson. 

 

Sektionsordföranden 

Alpin – Daniel Lönnros 

Fotboll – Jessica Kalles t.o.m årsmötet 2019 

               Klas Sjörén och Daniel Hag 

Gymnastik – Linda Signell  

Skidor - Karin Malmberg  

Innebandy – Jan Lagerqvist 

Ishockey - Niklas Johansson   

 

Huvudstyrelsen (styrelsen samt sektionerna) har under år 2019 protokollfört 6st sammanträdanden och AU har utöver detta haft 7st protokollförda sammanträden.  

 

Revisorer  

Revisor under året har varit Lisa Bogert-Isaks och Mats Zetterström  

 
Valberedning 

Årsmötet 2019 utsåg Klas Sjörén, Susanne Martinsson och Tomas Hases att utgöra valberedning inför årsmötet 2020.  

 

Verksamheten  
Under året 2019 har klubbens sex sektioner haft aktiv verksamhet. All verksamhet sker i ideell form. Den idrottsliga verksamheten inom föreningen redovisas mer utförligt i respektive sektions verksamhetsberättelse för år 2019.  

Medlemsantalet för föreningen Bjursås IK har varit 737st betalande. Klubbenbedriver i första hand idrottsverksamhet för barn och ungdomar i Bjursås med omnejd.   

 

Bjursås IK är sedan 2009 certifierad som ”utmärkt förening” av Falu kommun.   

 

Huvudstyrelsen har det övergripande ansvaret för föreningen. Närmare ansvarsförhållanden och huvudstyrelsens generella verksamhet och beskrivs i huvudstyrelsens verksamhetsplan 2020.  Under 2019 har huvudstyrelsen inte gjort några stora ekonomiska investeringar. Huvudstyrelsen kan konstatera att klubbens ekonomi är god.    

 

Maj-Albins hederspris för 2018 

Karin Malmberg tilldelades Maj-Albins hederspris 2018.  

 

Gemensamt möte samtliga styrelseledamöter 

P.g.a. ny styrelse har inte tid funnits att anordna ett gemensamt möte. Planeras till mars 2020. 

 

Vildmarksloppet 

Vildmarksloppet har genomförts som planerat den 7september. Tävlingsledare har varit Pernilla Sjörén. Totalt startande 317st löpare i de olika klasserna. Antalet funktionärer uppgick till 140 st. Rapport för genomförande och ekonomiskt utfall av tävlingen redovisas separat.  

 

Idrottshall/ Utbyggnad av motionshall/ Aktivitetslokal 

Hallbygget är enligt årsmötet 2019 avslutat.  

 

Planering för utbyggnad av befintlig motionshall pågår. Huvudstyrelsen avser att till årsmötet 2020 föreslå att beslut för byggnation tas. 

 

Under hösten utbildades Daniel Hag, Klas Sjörén, Daniel Lönnroos, Lina Hag och Anneli Johansson av UffenRedhe på EKUBI AB, i bidragsansökningar. Detta för att få kunskap i hur föreningen kan söka bidrag. Bidrag kommer att sökas för ny samling/aktivitetslokal vid fotbollsplanen, då den gamla byggnaden måste rivas. Huvudstyrelsen avser att vid årsmötet 2020 presentera en plan för hur finansiering och byggnation ska gå till.  

 

Underhåll av byggnader m.m 

Vid Hambergsstugan har vissa underhållsåtgärder vidtagits gällande regnvattenavledning samt att trappen till stugan har bytts.  

 

Planerad målning av klubblokalen blev genomförd av fotbollsgruppen pojkar -08-10.  

 

Bastuaggregatet har bytts ut under 2019. 

 

Under vår och sommar byggdes en pumptrack bana mellan klubblokalen och fotbollsplanen. Detta finansierades med av bidrag från Sockenrådet. 

 

Ny sektion 

Under 2019 tog Emil Österlund kontakt med ordförande. Intresset fanns för cykling och denna aktivitet startade upp under skidsektionen. Deltagandet blev stort både bland vuxna och barn. Vid årsmötet 2020 beslutas om ny sektion kommer bildas. 

 

Samverkan skola, förening och kyrkan 

Under höstterminen träffades några representanter från skola, förening och kyrka för att diskutera hur vi på bästa sätt kan samverka för barn och ungdomar i Bjursås.  

 

Medlemsregister 

Anneli Johansson har under 2019 skapat ett nytt medlemsregister för Bjursås IKs medlemmar i Idrottonline. 
 

Avtal m.m 

Vi har sponsoravtal gällande 2019 med Bjursås Sparbank. 

 

Tack! 

Bjursås IK vill tacka, aktiva, ledare, styrelseledamöter samt sponsorer som bidragit vid och för föreningens verksamhet. Ert engagemang och bidrag är och utgör kärnan i den verksamhet som föreningen bedriver.   

 

Vi i styrelsen är övertygade om att föreningen Bjursås IK´s verksamhet ger en meningsfull fritid åt såväl unga som äldre, vilket är portalparagrafen i klubbens stadgar sedan 1936. Vi vill även passa på att gratulera till de många fina idrottsliga prestationer som genomförts i våra sektioners verksamhet.  
 

Bjursås mars 2020  

För huvudstyrelsen,  

Pernilla Sjörén 

Ordförande  

 

 

 

Uppdaterad: 28 MAR 2018 16:18

grasroten_190x150

 

 

Ange alt-text här.

 

 

  

Postadress:
Bjursås IK
Mårtsbovägen 45
79021 Bjursås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info