Hoppa till sidans innehåll

Huvudstyelsens verksamhetberättelse 2018


Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse 2018 

Föreningen Bjursås Idrottsklubbs Styrelse 

 

Styrelsen (utgör även arbetsutskott) 

Ordförande - Stefan Tansbo 

Sekreterare - Karin Frodig 

Kassör - Lina Hag 

Ledamöter - Anna Rogström, Mikael Skansgård, Anna Strand 

 

Av styrelsens ledamöter är i tur att avgå: Stefan Tansbo, Karin Frodig, Lina Hag, Mikael Skansgård och Anna Strand . Anna Rogström avgår på egen begäran 1 år tidigare.

 

Sektionsordföranden 

Alpin – Daniel Lönnros 

Fotboll – Jessica Kalles

Gymnastik – Linda Signell

Skidor - Karin Malmberg 

Innebandy – Jan Lagerqvist

Ishockey - Niklas Johansson  

 

Huvudstyrelsen (styrelsen samt sektionerna) har under år 2018 protokollfört 6 st sammanträdanden och AU har utöver detta haft 9 st protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer 

Revisor under året har varit Lisa Bogert-Isaks och Mats Zetterström 


Valberedning 

Åsrmötet 2018 utsåg Klas Sjörén och Tomas Hases att utgöra valberedning inför årsmötet 2019. Huvudstyrelsen fick årsmötets mandat att utse ytterligare en person till valberedningen. Styrelsen har beslutat att utse Susanne Martinsson. 

 

Verksamheten  
Under året 2018 har klubbens sex sektioner haft aktiv verksamhet. All verksamhet sker i ideell form. Den idrottsliga verksamheten inom föreningen redovisas mer utförligt i respektive sektions verksamhetsberättelse för år 2018. 

Medlemsantalet för föreningen Bjursås IK har varit 884 st betalande. Klubben bedriver i första hand idrottsverksamhet för barn och ungdomar i Bjursås med omnejd.  

 

Bjursås IK är sedan 2009 certifierad som ”utmärkt förening” av Falu kommun.  

 

Huvudstyrelsen har det övergripande ansvaret för föreningen. Närmare ansvarsförhållanden och huvudstyrelsens generella verksamhet och beskrivs i huvudstyrelsens verksamhetsplan 2019.  Under 2018 har huvudstyrelsen inte gjort några stora ekonomiska investeringar. Huvudstyrelsen kan konstatera att klubbens ekonomi är god.   

 

 

 

Maj-Albins hederspris för 2017

David Isaksson tilldelades Maj-Albins hederspris 2017. 

 

Gemensamt möte samtliga styrelseledamöter 

Träff med samtliga styrelseledamöter genomfördes den 30 september.

 

Vildmarksloppet 

Vildmarksloppet har genomförts som planerat den 5 september. Tävlingsledare har varit Pernilla Sjörén. Totalt startande ca 250 st löpare i de olika klasserna. Antalet funktionärer uppgick till 140 st. Rapport för genomförande och ekonomiskt utfall av tävlingen redovisas separat.

 

Idrottshall 

Under året har arbetet med att planera och finansiera ett hallbygge pågått. För 2018 har har arbetet i princip legat nere och huvudstyrelsen avser att till årsmötet 2019 att föreslå att projektet avslutas. Istället har vi börjat titta på möjligheterna att bygga ut befintlig motionshall vid klubblokalen.

 

Underhåll av byggnader m.m

Fiber insatllerades i klubblokalen under året. P g a den snörika vintern 2017/18 beställdes snöskottning av taket till föråddsbyggnaden intill klubblokalen. Vid Hambergsstugan har vissa underhållsåtgärder vidtagits gällande regnvattenavledning samt att trappen till stugan ska bytas (genomförs 2019).

 

Planerad målning av klubblokalen blev inte genomförd utan planeras istället till 2019.

Avtal m.m

Vi har sponsorsavtal gällande 2018 med Bjursås Sparbank.

 

Tack!

Bjursås IK vill tacka, aktiva, ledare, styrelseledamöter samt sponsorer som bidragit vid och för föreningens verksamhet. Ert engagemang och bidrag är och utgör kärnan i den verksamhet som föreningen bedriver.  

 

Vi i styrelsen är övertygade om att föreningen Bjursås IK´s verksamhet ger en meningsfull fritid åt såväl unga som äldre, vilket är portalparagrafen i klubbens stadgar sedan 1936. Vi vill även passa på att gratulera till de många fina idrottsliga prestationer som genomförts i våra sektioners verksamhet. 
 

Bjursås mars 2019 

För huvudstyrelsen, 

Stefan Tansbo 

Ordförande 

 

 

 

Uppdaterad: 28 MAR 2018 16:18

grasroten_190x150

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

 

 

Ange alt-text här.

 

 

  

Postadress:
Bjursås IK
Mårtsbovägen 45
79021 Bjursås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info