Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan 2014/15

31 MAR 2014 05:31
Huvudstyrelsens verksamhetsplan 2014/15
 • Skapad: 31 MAR 2014 05:31

Bjursås IK stiftad den 4 februari 1936 arbetar för att ge samhällsborna – unga så väl som äldre en aktiv och meningsfull fritid.

 

Huvudstyrelsens ansvar

Allmänt

Huvudstyrelsens verksamhetsplan innehåller en generell del som beskriver huvudstyrelsens ansvar och åtaganden. Den generella delen beskriver även ansvarsförhållanden mellan huvudstyrelsen och sektionerna i olika delar. Verksamhetsplanen innehåller även de särskilda aktiviteter huvudstyrelsen planerar att genomföra under året.

Huvudstyrelsen består av de av årsmötet valda ledamöterna samt en representant från varje sektion, normalt ordföranden om inte annat beslutas av sektionen. För verkställande av huvudstyrelsens verksamhet överlåts detta till arbetsutskottet som består av den av årsmötet valda styrelsen.  För klubben principiella beslut ska tas av huvudstyrelsen. Vissa beslut kan huvudstyrelsen överlåta till arbetsutskottet. Arbetsutskottet ska hålla huvudstyrelsen underrättad.  Möten i arbetsutskottet ska som för huvudstyrelsens möten protokollföras. 

Huvudstyrelsen ska:

 • verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen,
 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • samordna sektionerna,
 • förbereda årsmötet,
 • att verka för att klubbens stadgar, värdegrund och övergripande policys iakttas och får genomslag i sektionernas verksamhet. 

 

Övrigt ansvar  

Byggnader och anläggningar

Huvudstyrelsen ansvarar övergripande för de byggnader och anläggningar klubben äger.

Ansvaret är i nuläget fördelat enligt följande:

 • klubblokalen – huvudstyrelsen,
 • förrådsbyggnaden intill klubblokalen – huvudstyrelsen,
 • fotbollsplanerna vid Bjurliden med tillhörande byggnader – fotbollssektionen,
 • byggnader vid ishockeyplanen – ishockeysektionen,
 • Hambergsstugan samt byggnaden vid elljusspåret – skidsektionen,
 • byggnad vid slalombacken – alpina sektionen. 

Huvudstyrelsen/sektionerna ansvarar för underhåll av byggnader och anläggningar. Byggnaderna och anläggningar ska hållas i gott skick. Underhåll bekostas av ansvarig sektion.

Huvudstyrelsen ansvar för att byggnaderna och inventarier är försäkrade.

Skötselåtaganden

Huvudstyrelsen är övergripande ansvarig för att de skötselåtaganden klubben har.

Ansvaret är i nuläget fördelat enligt följande:

 • elljusspåret – skidsektionen,
 • ishockeyplanen – ishockeysektionen,
 • vildmarksleden – huvudstyrelsen. Varje sektion är tilldelat ett delansvar för skötsel av leden.

Städning av klubblokalen

Huvudstyrelsen har ansvaret för klubblokalen.  Städningen av kontorsdelen sker enligt särskilt schema av samtliga sektioner. Omklädningsrum och träningslokal sköts av gymnastiksektionen vinterhalvåret och av fotbollssektionen under sommarhalvåret.

Huvudstyrelsen tar årligen initiativ till en mer omfattande städning av klubblokalen där samtliga sektioner deltar.

Material

Sektionerna ansvarar för att det material sektionerna införskaffat för sektionernas verksamhet sköts och underhålls. 

Sponsorer och försäljning

Klubbens huvudsponsor är Bjursås Sparbank.  Sponsoravtalet med banken tecknas av huvudstyrelsen.

Sektionerna får utöver Bjursås Sparbank arbeta för att skaffa egna sponsorer. Eventuella sponsoravtal ska tecknas av behörig firmatecknare (huvudstyrelsens ordförande och kassör).

All försäljning som sker för sektionerna ska anmälas till huvudstyrelsen för samordning. Övrig försäljning som sker av lag vid t ex vid matcher, tävlingar och övriga lagförsäljningar ska vara sanktionerad av respektive sektion. 

Vildmarksledsloppet

Huvudstyrelsen är övergripande ansvarig för vildmarksledsloppets genomförande.

Huvudstyrelsen utser tävlingsledare. Tävlingsledaren har det operativa ansvaret för genomförandet av tävlingen.

Bidrag

Huvudstyrelsen ansvarar för att bidrag söks. 

I nuläget gäller det:

 • anläggningsbidrag,
 • bidrag för utmärkt förening,
 • skötsel av vildmarksleden,
 • aktivitetsbidrag.

Ansökningar om bidrag från stiftelser och liknande ska sökas av huvudstyrelsen.

Medlemsavgifter

Huvudstyrelsen ansvarar för att utskick sker till samtliga medlemmar för förnyelse av medlemskap. Sektionerna ansvarar i övrigt för att följa upp och se till att de som deltar i föreningens aktiviteter är medlemmar.

Maj Albins hederspris

Huvudstyrelsen beslutar om vem som ska få Maj Albis hederspris. Sektionerna och enskilda medlemmar kan lämna förslag på pristagare. 

Kläder

Huvudstyrelsen ansvarar för klubbens officiella klubboverall. För tävlingskläder, matchställ och andra kläder ansvarar respektive sektion.

Hemsidan

Huvudstyrelsen har det övergripande ansvaret för hemsidan. Sektionerna ansvarar för sina respektive delar på hemsidan.

Svenska Skidspelsföreningen

Bjursås IK är en av de 11 medlemsklubbarna i Svenska Skidspelsföreningen. Skidsektionen utser klubbens representant i skidspelsföreningen. 

Särskilda aktiviteter 2014

Värdegrund och policys

Huvudstyrelsen ska ta se över och vid behov uppdatera nuvarande värdegrund och övergripande policys.

Huvudstyrelsen tar under 2014 initiativ till en eller flera träffar där styrelsearbetet diskuteras, för 2014 gäller särskilt att en sådan träff ska handla om gemensam värdegrund och policys. 

Vildmarksleden

Huvudstyrelsen tar initiativ till att vildmarksleden får en mer genomgripande uppdatering under 2014 och 2015 (flytt av start och mål, röjning, märkning, skyltar, spänger m.m).

Skribent: Jonas Bohlin

grasroten_190x150

 

 

Ange alt-text här.

 

 

  

Postadress:
Bjursås IK
Mårtsbovägen 45
79021 Bjursås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info