Hoppa till sidans innehåll

Huvudstyelsens verksamhetberättelse 2017


 

 

 

Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 

Föreningen Bjursås Idrottsklubbs Styrelse 

 

Styrelsen (utgör även arbetsutskott) 

Ordförande - Stefan Tansbo 

Sekreterare - Karin Frodig 

Kassör - Lina Hag 

Ledamöter - Anna Rogström, Mikael Skansgård, Anna Strand 

 

Av styrelsens ledamöter är i tur att avgå: Stefan Tansbo, Anna Rogström, Lina Hag, Anna Strand.

 

Sektionsordföranden 

Alpin – Daniel Lönnros 

Fotboll - Klas Sjörén  

Gymnastik - Pernilla Sjörén 

Skidor - Hanna Myhlback, fr o m juli Karin Malmberg 

Innebandy – Jan Lagerqvist

Ishockey - Niklas Johansson  

 

Huvudstyrelsen (styrelsen samt sektionerna) har under år 2017 protokollfört 5 st sammanträdanden och AU har utöver detta haft 10 st protokollförda sammanträden. 

 

Revisorer 

Revisor under året har varit Lisa Bogert-Isaks och Mats Zetterström 


Valberedning 

Någon valberedning utsågs inte på årsmötet 2017. Huvudstyrelsen fick årsmötets mandat att utse valberedning till årsmötet 2018. Huvudstyrelsen har utsett Klas Sjörén och Tomas Hases att utgöra valberedning.

 

Verksamheten  
Under året 2017 har klubbens sex sektioner haft aktiv verksamhet. All verksamhet sker i ideell form. Den idrottsliga verksamheten inom föreningen redovisas mer utförligt i respektive sektions verksamhetsberättelse för år 2017. 

Medlemsantalet för föreningen Bjursås IK har varit 880 st betalande. Klubben bedriver i första hand idrottsverksamhet för barn och ungdomar i Bjursås med omnejd.  

 

Bjursås IK är sedan 2009 certifierad som ”utmärkt förening” av Falu kommun.  

 

Huvudstyrelsen har det övergripande ansvaret för föreningen. Närmare ansvarsförhållanden och huvudstyrelsens generella verksamhet och beskrivs i huvudstyrelsens verksamhetsplan 2018.  Under 2017 har huvudstyrelsen inte gjort några stora ekonomiska investeringar. Huvudstyrelsen kan konstatera att klubbens ekonomi är god.   

 

 

 

Maj-Albins hederspris för 2016

Patrik Sundqvist tilldelades Maj-Albins hederspris 2016. 

 

Gemensamt möte samtliga styrelseledamöter 

Träff med samtliga styrelseledamöter genomfördes den 25 mars. 

 

Vildmarksloppet 

Vildmarksloppet har genomförts som planerat den 1 september. Totalt startande 264 st löpare i de olika klasserna vilket är rekord. Rapport för genomförande och ekonomiskt utfall av tävlingen redovisas separat.

 

Idrottshall 

Under året har arbetet med att planera och finansiera ett hallbygge pågått. Flera ansökningar till olika fonder har lämnats utan resultat. Även kontakter med kommunen har tagits gällande möjligheter till finansiering. Kommunen har inte tagit upp frågan utan hänvisar till den plan för idrottsanläggningar som håller på att tas fram gemensamt med Borlänge kommun.

 

Underhåll av byggnader m.m

Huvudstyrelsen har låtit Henningsson el gå igenom elinstallationer och brytare i förrådsbyggnaden intill klubblokalen samt gått igenom försäkringsfrågan i samband med uthyrning med Dalarnas försäkringsbolag.

 

Planerad målning av klubblokalen blev inte genomförd utan planeras istället till 2018.

Avtal m.m

Klubben har ingått nytt avtal med Stadium gällande profilkläder. Avtalet gäller t o m 2020-08-19. Vi har även ingått sponsorsavtal gällande 2018 med Bjursås Sparbank.

 

Tack!

Bjursås IK vill tacka, aktiva, ledare, styrelseledamöter samt sponsorer som bidragit vid och för föreningens verksamhet. Ert engagemang och bidrag är och utgör kärnan i den verksamhet som föreningen bedriver.  

 

Vi i styrelsen är övertygade om att föreningen Bjursås IK´s verksamhet ger en meningsfull fritid åt såväl unga som äldre, vilket är portalparagrafen i klubbens stadgar sedan 1936. Vi vill även passa på att gratulera till de många fina idrottsliga prestationer som genomförts i våra sektioners verksamhet. 
 

Bjursås mars 2018 

För huvudstyrelsen, 

Stefan Tansbo 

Ordförande 

 

 

 

Uppdaterad: 28 MAR 2018 16:18

grasroten_190x150

SISU_Webb_IF_190X190_samverkan

 

 

Ange alt-text här.

 

 

  

Postadress:
Bjursås IK
Mårtsbovägen 45
79021 Bjursås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info